Vítejte na stránkách věnovaných tématice územního plánování a technologií GIS. Rád bych zde pojmenoval několik témat, se kterými se setkávám ve své praxi a pokusil se rozebrat i některé související problémy.Stránka se budeme doufejme rozrůstat a zkrášlovat, vše je jen otázka času, chuti a nápadů.


Územní plánování = Činnost, která soustavně a komplexně řeší funkční využití území, stanoví zásady jeho organizace, věcně i časově koordinuje výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území. Vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek - půdy, vody a ovzduší.(Stavební slovník, www.stavimedum.cz)

Pro účely předmětu Základy informatiky, pro sebe a pro pár náhodných zbloudilců vytvořil Petr Pelech, L.P. 2009